zaterdag 3 februari 2018

Eerste voorbereidingen

Inderdaad de eerste voorbereidingen zijn gestart
Wie gaan ermee? En vooral wie worden jullie begeleiders. Aangezien de animo groot is en de plaatsen beperkt zal er waarschijnlijk geloot moeten worden. Wie zijn de gelukkigen.....
Eén gegeven is zeker: Jullie reisleider is bekend.
TRT